Phân tích thiết kế hệ thống

Blog mới nhất

2. Bản vẽ Use Case (Use Case Diagram)

Trong bài trước chúng ta đã biết vai trò của bản vẽ Use Case là rất quan trọng, nó giúp chúng ta hiểu yêu cầu, kiến trúc chức năng của…

3. Case Study: Thực hành xây dựng bản vẽ Use Case

Chúng ta đã hiểu được các thành phần cấu tạo, cách xây dựng và sử dụng của bản vẽ Use Case ở bài trước. Trong bài này, chúng ta sẽ…

4. Classs Diagarm: Bản vẽ về Class(lớp)

Class Diagram là một trong những bản vẽ quan trọng nhất của thiết kế phần mềm, nó cho thấy cấu trúc và quan hệ giữa các thành phần tạo nên…

5. Thực hành xây dựng Classs Diagarm

Trong bài trước chúng ta đã nắm được khái niệm, các thành phần cũng như cách xây dựng Class Diagram thông qua ví dụ về xây dựng phần mềm cho…

6. Activity Diagram: Bản vẽ hoạt động

Chúng ta đã tìm hiểu kiến trúc hệ thống qua Use Case Diagram, cấu trúc hệ thống thông qua Class Diagram. Bài này, chúng ta sẽ đi vào phân tích…

7. Thực hành xây dựng Activity Diagarm

Trong bài trước chúng ta đã nắm được khái niệm, các thành phần, cách xây dựng và ứng dụng của Activity Diagarm. Bây giờ, chúng ta áp dụng nó để…

8. Sequence Diagram: Bản vẽ tuần tự

Trong bài trước chúng ta đã biết cách sử dụng Activity Diagram để phân tích nghiệp vụ của hệ thống. Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng Sequence để…

9. Thực hành xây dựng Sequence Diagarm

Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Sequence Diagram, các thành phần, cách xây dựng và ứng dụng của nó. Trong bài này, chúng ta sẽ bàn về…

10 Component Diagram: Bản vẽ thành phần

Khi thiết kế các hệ thống phức tạp chúng ta nên chia chúng ra thành nhiều hệ thống con(subsystem) để dễ thiết kế. Mỗi hệ thống con sau khi xây…

11. Deployment Diagram: Bản vẽ triển khai

Deployment Diagram là bản vẽ giúp chúng ta xác định sẽ triển khai hệ thống phần mềm như thế nào. Đồng thời, xác định chúng ta sẽ đặt các thành…

12. Các công cụ sử dụng để xây dựng các bản vẽ UML

Trong các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu các bản vẽ quan trọng và thường xuyên sử dụng trong quá trình phát triển phần mềm. Trong đó, có đề…

13. Thiết kế chi tiết và Cài đặt cho OOAD (Details Design & Implementation)

Trong loạt bài viết về Phân tích và thiết kế hướng đối tượng, tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng Use Case Diagram để phân tích bài toán, sử…

Đối tác tuyển dụng