Bài này sẽ cung cấp cho bạn một số bài tập để bạn luyện tập thêm các thuật toán về số học để giúp bạn hiểu rõ hơn.

Bài 1: Viết chương trình cho phép nhập vào một số n lớn hơn 1, sau đó tính và n ra n!. Lưu ý: Dùng vòng lặp chứ không dùng đệ quy.

Bài 2:Viết chương trình nhận hai số nguyên a và b, sau đó tìm và in ra ước số chung lớpn nhất của chúng.

Bài 3:Viết chương trình in ra bảng cửa chương.

Bài 4:Viết chương trình nhận một số nguyên và in ra hình tam giác được mô tả như bên dưới.(Yêu cầu sử dụng vòng lặp lồng nhau)

Ví dụ:

N = 3

*

**

***

 

N = 4

*

**

***

****

Bài tiếp: Các thuật toán cơ bản trên mảng một chiều

Bài trước: Các thuật toán về vòng lặp lồng nhau

CommentsBlog này nhằm mục đích chia sẻ các kiến thức thực tế liên quan đến ngành công nghiệp phần mềm nhằm giúp các bạn trẻ định hướng tốt hơn trong việc chọn lựa nghề nghiệp của mình. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp, chia sẽ của các anh chị có kinh nghiệm cũng như các bạn trẻ.

 Học thuật toán

Hướng dẫn học thuật toán

 Thiết kế Cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn thiết kế cơ sở dữ liệu.

 Học lập trình

Hướng dẫn dành cho người mới học lập trình.

 Hot or Not

Phân tích xu hướng công nghệ lập trình

 Phân tích thiết kế hệ thống

Phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm

 Scrum Methodology

Bàn về mô hình phát triển phần mềm.