Công ty TNHH MoziaSoft

Tên công ty Công ty TNHH MoziaSoft
Ngày thành lập 9/2016
Địa chỉ SUNRISE BUILDING số 25 đường 2/9 Đà Nẵng
Lĩnh Vực Kinh Doanh Phát triển các ứng dụng smartphone (iOS, Android, Window Phone)
Phát triển các ứng dụng nền tảng web
Email contact@moziasoft.com
Website http://moziasoft.com

 

Đối tác tuyển dụng