Lập trình iOS – Swift

Khóa học Lập trình iOS trang bị các kiến thức, kỹ năng để bạn trở thành Lập trình viên chuyên nghiệp trên nền tảng các thiết bị của Apple như iPhone, iPad, iWatch, Macbook… Từ đó, giúp bạn sẵn sàng tiếp nhận công việc tại các công ty phần mềm hiện nay.

Khóa học lập trình iOS

100% học viên tốt nghiệp khóa học Lập trình iOS đã tìm được việc và đang làm việc tại các công ty phần mềm như Công ty phần mềm Nhật Bản (JSC), FSOFT, AsianTech, Toàn Cầu Xanh, Smooth…

Kết quả đạt được

– Am hiểu nền tảng iOS

– Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Swift

– Phát triển ứng dụng trên iOS

– Đưa và quản lý ứng dụng trên Apple Store

– Tự tin làm việc tại các doanh nghiệp phần mềm

Quyền lợi của học viên

– Đạt được kiến thức, kỹ năng của một lập trình viên chuyên nghiệp trên iOS

– Được các chuyên gia tư vấn phát triển nghề nghiệp

– Được hỗ trợ tìm việc làm cho đến khi có việc

– Được cập nhật miễn phí công nghệ liên quan trong vòng 3 năm

Thời lượng khóa học

STT

Môn học

Số giờ

1  Lập trình Swift

44

2  Lập trình iOS

64

3  Thực hiện dự án

40

4  Kỹ năng tìm việc và hỗ trợ việc làm

10

– Tuần học 3 buổi, mỗi buổi 4 tiết

– Thời gian học: 4 tháng

Đối tượng tham gia và yêu cầu đầu vào

Khóa học Lập trình iOS phù hợp với các bạn sinh viên CNTT hoặc đã biết lập trình, yêu thích lập trình xây dựng trên ứng dụng di động trên các thiết bị của Apple và mong muốn có việc làm nhanh trong lĩnh vực này.

STT Yêu cầu đầu vào
Nếu chưa có
1  Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về lập trình. Tham gia khóa Cơ bản về lập trình.

 

Học phí

Học phí đóng theo tháng (4 lần): 2,100,000 (VND) * 4
Học phí trọn gói (1 lần): 7,600,000 (VND) – Tiết kiệm 10%
Đăng ký nhóm từ 2 người trở lên: Tiết kiệm 200,000 (VND) mỗi người
Tự trang bị máy tính: Tiết kiệm 200,000 (VND) mỗi người

GiftĐăng ký trước 10/03/2020 được giảm 10% học phí toàn khóa học.

 

Nội dung chi tiết

Lập trình Swift

 • –  Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Swift
 • –  Làm việc với Swift Language (Constraints and Variables, Data Types, Basic Operator, Control Flow)
 • –  Collection Types: Array and Dictionaries
 • –  Functions
 • –  Clousures
 • –  Enumerations
 • –  Structures
 • –  Lập trình hướng đối tượng với Swift (Object, Class, Ecapsulation, Inheritance, ..)
 • –  Initialization
 • –  Automatic Reference Counting
 • –  Type Casting
 • –  Generics
 • –  Extensions
 • –  Error Handling

 Lập trình iOS

 • –  Giới thiệu về lập trình với iOS
 • –  Làm quen với ứng dụng iOS
 • –  Làm việc với mô hình MVC
 • –  Làm việc với View và View Hierarchy
 • –  Làm việc với Text Input và Delegation
 • –  Làm việc với View Controllers
 • –  Làm việc với Programmatic Views
 • –  Làm việc với Localization
 • –  Làm việc với Controlling Animations
 • –  Làm việc với UITableView và UITableViewController
 • –  Làm việc với Stack Views
 • –  Làm việc với UINavigationController
 • –  Làm việc với Camera
 • –  Làm việc với Saving, Loading and Application States
 • –  Làm việc với Touch Events và UIResponder
 • –  Làm việc với UIGestureRecognizer and UIMenuController
 • –  Làm việc với Web Services
 • –  Làm việc với Collection Views
 • –  Làm việc với Core Data
 • –  Giới thiệu về ứng dụng Web trên Mobile
 • –  Triển khai ứng dụng lên App Store

Thự hiện dự án: Xây dựng ứng dụng trên nền tảng iOS

 • –  Xây dựng một dự án theo mô hình thực tế
 • –  Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm
 • –  Quản lý theo mô hình Scrum
 • –  Được giáo viên hướng dẫn thực hiện

Kỹ năng mềm

 • –  Hướng dẫn nghiên cứu, tiếp cận các công ty phần mềm
 • –  Hướng dẫn viết CV, đơn xin việc
 • –  Kỹ năng phỏng vấn tìm việc
 • –  Hỗ trợ tìm việc cho đến khi tìm được việc làm
 • –  Tư vấn kỹ năng phát triển nghề nghiệp
 • –  Đạo đức nghề nghiệp
 • –  Làm việc với chuyên gia

Giảng viên là các chuyên gia trong ngành đang làm việc tại các công ty phần mềm lớn tại thành phố Đà Nẵng như Axon, FSOFT, Evizi, Enclave…

Học viên được sử dụng giáo trình và giáo trình điện tử theo tiêu chuẩn giáo dục của Mỹ.

iViettech – Nơi tốt nhất để học lập trình !

 • Hỏi tư vấn viên
 •  
 •  
 •  

Comments