Nhiều vị trí hấp dẫn đang chờ bạn!

📍📍📍 Hiện tại Nitro Tech Asia đang mở đơn cho các vị trí sau:
1️⃣0️⃣ PHP
1️⃣ iOS
1️⃣ Android
1️⃣ Flutter
2️⃣ BrSE
1️⃣ Comtor
Gửi ngay CV về mail: hr@nitrotechasia.com hôm nay để bắt đầu làm việc tại môi trường trẻ và đầy nhiệt huyết Nhà NTA các bạn nhé!

Đối tác tuyển dụng