– PHP Developer

Apply CV to contact@ans-asia.com, danang@ans-asia.com
Yêu cầu:
– Có kinh nghiệm làm việc với PHP ít nhất 1 năm trở lên và thành thạo ít nhất 1 PHP framework.
– Có kiến thức HTML, CSS, JS cơ bản.
– Có thể làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MS SQL, My SQL.
– Biết tiếng Nhật là một lợi thế.
– Ưu tiên ứng viên biết sử dụng thêm các framework như React, NodeJS. 

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên