☘️ 2 Fresher PHP

☘️ Yêu cầu:
– Là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường
Đại học, Cao đẳng ngành CNTT.
– Yêu thích và đam mê lập trình phần mềm, lập trình
WEB.
☘️ Khi tham gia công ty, bạn sẽ được:
– Đào tạo miễn phí và hỗ trợ lương trợ cấp thực tập hàng
tháng.
– Được join vào các dự án thực tế và có cơ hội là nhân
viên của công ty sau khi thực tập.
☘️ Liên hệ và apply về email: habin201291@gmail.com OR facebook: ha.bin.71

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên