TUYỂN DỤNG TECHNICAL LEADER JAVA / .NET / PHP

Chi tiết vị trí: https://www.3si.vn/en/careers/…

📩📩📩 CV xin gửi về:
– Email: thao.hpp@3si.vn
– Mobile: 0766 595 200

👉Chi tiết công ty:
– Web: https://www.3si.vn/en/
– Facebook: https://www.facebook.com/3si.vn/

#TECHNICALLEADER #JAVA #DOTNET #PHP

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên