tuyển sinh viên thực tập ngành công nghệ thông tin hoặc junior front end developer.

Công ty BonseyJaden Viet Nam https://bonseyjaden.com đang cần tuyển sinh viên thực tập ngành công nghệ thông tin hoặc junior front end developer.

Junior frontend developer: Lương tối thiểu 7tr
– HTML/CSS/SCSS/Javascript/Jquery
– Nếu biết thêm AngularJS/ReactJS là một lợi thế
– Nếu biết thêm tiếng Anh là một lợi thế lớn.
– Laptop, bảo hiểm cơ bản, bảo hiểm nâng cao, free lunch, etc

Sinh viên thực tập: hổ trợ ăn trưa, xăng xe, đi lại và nhiều thứ khác

Email liên lạc: quy@bonseyjaden.com

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên