Kỹ sư .Net, số lượng: 10 người 

Apply CV to nguyet.tla@globaldesignit.vn ; recruit@globaldesignit.vn
10F, Danang Software Park, 02 QuangTrung Street, Thach Thang Ward , Quận Hải Châu , Đà Nẵng, Việt Nam
Lương: 600 USD – 1,200 USD
Mô tả chi tiết công việc
+ Có kiến thức về lập trình ứng dụng Web, Winform , sử dụng một trong các ngôn ngữ lập trình ASP.NETVB.NET, C#

+ Có kiến thức về SQL, các cơ sở dữ liệu Oracle, PostgreSQL, SQLServer…

– Có kinh nghiệm làm Active Report là lợi thế

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết
+ Có bằng cấp tiếng Nhật, kinh nghiệm học tập, làm việc ở Nhật Bản, ở các công ty Nhật là một lợi thế.

+ Độ tuổi: Từ 25 đến 30 tuổi.

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên