TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ 

1. CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH DỰ ÁN – BA
Chi tiết: https://bit.ly/2MAQP6P
KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG – TUYỂN LIÊN TỤC
2. Học việc/Thực tập/Fresher Java: https://bit.ly/2NCSq03
Lập trình viên Java: https://bit.ly/2Nyq2w6
3. Lập trình viên iOS/Android
Chi tiết: https://bit.ly/2Dafn5I

CV gửi về địa chỉ: hr@greenglobal.vn
với tiêu đề [Vị trí] Họ Tên_Ngày nộp

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên