Tuyển gấp!

IOT link tuyển gấp 2 tester , 1 Dev android, ios, net
Và 10 thực tập sinh mảng mobile và net
Chế độ và nghỉ phép đầy đủ nhé
Mọi chi tiết về JD vui lòng gửi về địa chỉ mail recruitment@iotlink.com.vn

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên