[ Đà Nẵng ] Cần 9 anh em nhà DEV

[ Đà Nẵng ] Cần 9 anh em nhà DEV
Năng lực của bạn quyết định yếu tố trả lương của chúng tôi
– 02 JAVA
– 03 .NET
– 04 FRONT END/ PHP
====> CV bắn về : dung.dtt@3si.vn
Skype : dungdtt.hr
Mobile: 01678 205 636

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên