***Nhiều vị trí***

TUYỂN DỤNG GMO_đợt 1 2018
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
– PHP: 7
– RUBY: 7
– BRSE: 2
– COMTOR: 3
– AUTOTEST: 4
-Java Script: 3
– Front_end: 3
Yêu cầu chung : Kinh nghiệm >=1 năm cho các vị trí tương đương.
Đà Nẵng liên hệ : suonght@runsystem.net,
tell: 0236.3886.066
skype: acliceho

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên