Web/Mobile Developer (Fresher/Junior/Senior) 

Apply CV to mai.ngo@saver.jp
Mô tả công việc:
Tham gia các dự án của công ty, thực hiện các dự án xuyên suốt từ lấy yêu cầu khách hàng, phân tích thiết kế, code, kiểm thử, đến bàn giao sản phẩm.

Thực hiện trên nhiều nền tảng khác nhau (web, mobile, server,…) từ client đến server cho cả hệ thống.

Sau khi được tuyển dụng, sẽ được hướng dẫn, đào tạo tận tình bởi các dev có kinh nghiệm của công ty.

Yêu cầu công việc:
– Nắm vững kiến thức OOP (lập trình hướng đối tượng).

– Nắm vững các kiến thức nền tảng như cấu trúc dữ liệu, thuật toán.

– Có khả năng tự học các kiến thức mới nhanh chóng.

– Kĩ năng đọc hiểu và viết Tiếng Anh tốt.

– Có tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm và học hỏi nhanh.

Có những kiến thức sau là lợi thế:

+Java for Android

+ObjectiveC for iPhone

+Swift for iPhone

+PHP

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên