EFE Technology tuyển dụng THỰC TẬP SINH

1. PHP (WordPress)
Yêu cầu:
🎈 CÓ KIẾN THỨC CƠ BẢN: PHP, HTML, CSS, JAVASCRIPT
🎈 ĐÃ TỪNG LÀM QUA CRUD PHP
🎈 NẮM VỮNG KIẾN THỨC RESPONSIVE
☘️ JD: http://bit.ly/PHPinternship
🌼 Link apply: https://forms.gle/bBD4bW6L7bQYo8SP6

2. Tester
Yêu cầu:
🎈 NỮ
🎈 ƯU TIÊN KỸ NĂNG TIẾNG ANH TỐT
🎈 ĐÃ TỪNG HỌC KHÓA TESTER
☘️ JD: http://bit.ly/TESTERinternship
🌼 Link apply: https://forms.gle/ULs7hYtzcgL5DxR37

More info:

  • 📩 bong.huynh@efe.com.vn
  • ☎️ 0935 618 505
  • EFE Technology: https://www.facebook.com/efetechnology/
  • Life at EFE: https://www.facebook.com/lifeatefe

Đối tác tuyển dụng