SUPREMETECH Đà Nẵng tuyển dụng Intern Back-end Developer

Về chương trình thực tập

SupremeTech là công ty phát triển phần mềm với đội ngũ hùng hậu hơn 160 thành viên có kinh nghiệm 8 năm tại thị trường Nhật Bản. Năm nay, chúng tôi muốn tăng gấp đôi đội ngũ Back-End web của mình và bắt kịp sự phát triển bùng nổ của công nghệ phát triển web.

Nếu bạn quan tâm đến công nghệ web và đang tìm kiếm con đường sự nghiệp trong một công ty khởi nghiệp công nghệ đang phát triển với tốc độ nhanh, thì đây là chương trình thực tập dành cho bạn. Nếu bạn quan tâm đến logic ứng dụng cốt lõi, cơ sở dữ liệu, tích hợp dữ liệu và ứng dụng, API và các quy trình khác diễn ra ở hậu trường và đang tìm kiếm con đường sự nghiệp trong một công ty khởi nghiệp công nghệ đang phát triển nhanh chóng, thì đây là chương trình thực tập dành cho bạn.

Trong chương trình thực tập này, bạn sẽ Học cách trở thành kỹ sư phần mềm chuyên nghiệp Biết cách phát triển các ứng dụng phụ trợ phù hợp bằng cách sử dụng khung công tác PHP/Node Js và Laravel. Tích lũy kiến thức và kỹ năng khác, sẵn sàng tham gia dự án phát triển web thực sự với công nghệ mới nhất

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Đặc biệt, chúng tôi đã xây dựng một lịch trình Thực tập mới sẽ giúp tăng gấp đôi hiệu suất và kiến thức của bạn:

  • Trong thời gian 1 tháng đầu tiên, bạn sẽ tìm hiểu về kiến thức cơ sở hạ tầng Máy chủ, kiến thức này sẽ được đào tạo bởi nhóm Infra của chúng tôi
  • Sau đó, bạn sẽ có 2 tháng để tìm hiểu cụ thể hơn về kiến thức và kỹ năng Back-End.

Yêu cầu

  • Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến CNTT/Kỹ sư
  • Kỹ năng lập trình cơ bản Nền tảng vững chắc về Toán học, Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán
  • Có thể sử dụng tiếng Anh để đọc tài liệu kỹ thuật và nghiên cứu công nghệ mới
  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
  • Cẩn thận và tỉ mỉ

Làm sao để đăng kí?

Vui lòng gửi CV của bạn tới hr@supremetech.vn với tiêu đề “Ứng tuyển BE Intern” hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02363.626.989 nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào. Chúng tôi mong được làm việc với bạn.

Đối tác tuyển dụng