[𝗙𝗦𝗢𝗙𝗧] 𝗧𝗨𝗬𝗘̂̉𝗡 𝗗𝗨̣𝗡𝗚 𝗝𝗔𝗩𝗔

👉 𝗩𝗶̣ 𝘁𝗿𝗶́ 𝘁𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗱𝘂̣𝗻𝗴: Fullstack Java Developer
👉 𝗠𝗼̂ 𝘁𝗮̉ 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰:
– Tham gia chuyển đổi(migration) những hệ thống sử dụng framework đã lỗi thời lên Java Spring Framework. Ví dụ: ASP(VBScript) -> Spring Framework(Java), Struts(Java) -> Spring Framework(Java)
– Tham gia vào các công đoạn:
+ Đánh giá hệ thống hiện hành
+ Tạo các tài liệu giải pháp chuyển đổi
+ Xây dựng soure code common của hệ thống mới
+ Chuyển đổi toàn bộ chức năng từ hệ thống hiện hành qua hệ thống mới
👉 𝗬𝗲̂𝘂 𝗰𝗮̂̀𝘂 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰:
– Thành thạo HTML, CSS, Javascript, JSP, Thymeleaf
– Có kinh nghiệm làm việc với RESTful API, SOAP
– Có kinh nghiệm làm việc với RDBMS, SQL, ORM
– Có kinh nghiệm làm việc với các tool Git, Maven…
– Có kinh nghiệm làm việc với Cloud là lợi thế
– Có kinh nghiệm làm Team Leader là lợi thế
– Đã từng tham gia vào các dự án chuyển đổi hệ thống là lợi thế
——————-
📧 CV gởi về: VyL1@fsoft.com.vn
☎ Hotline 0905007350 (Ms. Vy)

Đối tác tuyển dụng