Phỏng vấn online nhận ngay offer high

Bên Axon Active VN tớ vẫn đang cần tuyển các vị trí sau:
👉Java Developers
👉.Net Developers
👉PHP Developers
👉Nodejs Fullstack
👉Front end Developers
👉Manual Tester
Update CV và gửi tớ ngay nhé: minh.phan@axonactive.com. Skype: samantha.phan
Take care and stay safe💪
Thank you🥰

Đối tác tuyển dụng