HOT HOT HOT – NHIỀU VỊ TRÍ HẤP DẪN ĐANG CHỜ BẠN

Mấy anh Technical Leader giờ vẫn đang còng mình fix bug vì HR không tuyển ra dev về làm dự án 😂😂. Cảm thấy có lỗi nên nửa đêm bật dậy post cái job với hi vọng nhỏ nhoi, Saigon Tech vẫn open các job sau ạ:
6 bác Angular~$1500
5 bác QA ( manual/auto) $600-$1200
3 bác Java Dev-$1800
2 bác PHP Dev-$1800
2 bác .Net Dev~$1800
1 bác Reactjs Dev~$1500
Mình xin tóm gọn thêm các benefit tiêu biểu bên mình nha:
🎯 Attractive salary and benefits (13th, Salary review – twice/year)
🎯100% salary in probation period
🎯 Project bonus
🎯 Free English course
🎯 PVI health care program
🎯 Company trip every year
🎯 Weekly happy hour
🎯 Staff of the month/year reward
🎯 Party celebration (Christmas, Birthday, …)
🎯 Team-building activities
🎯 Technical training sessions (internal – external)
🎯 Professional working environment with Agile – Scrum
🎯 Sport clubs (football, badminton…)
🎯 Enjoy Relax and beautiful Pantry in the company
🎯 Periodic health examination
Bên mình Process nhanh gọn 1 vòng phỏng vấn nên anh em interested gửi mình CV hoặc inbox nếu cần thêm thông tin nha:
#mail: thao.le@saigontechnology.com
#skype: live:4e470f6975e3b286
Bên mình Process nhanh gọn 1 vòng phỏng vấn nên anh em interested gửi mình CV hoặc inbox nếu cần thêm thông tin nha:
#mail: thao.le@saigontechnology.com
#skype: live:4e470f6975e3b286

Đối tác tuyển dụng