Tuyển PHP và NodeJS

Bạn đã từng nghe về Công nghệ Open Web với cả nghề và niềm vui chưa? 😊 😊
Chúng tôi cần BẠN-tài năng của chúng tôi cho 02 vị trí như sau:
– Nhà phát triển PHP (Giao hưởng / Laravel): 02 vị trí trống
– Full-stack Developer (Nodejs): 02 chỗ trống
————–
Khám phá gói công việc và quyền lợi dành cho bạn:
– Fullstack: https://bit.ly/3u9gKXN
Send your CV: ytran@openwt.com (Ms Binh) or ndoanquynh@openwt.com (Ms Nhung)
Skype 24/7: quynh.nhung279

Đối tác tuyển dụng