Jobs đang mở từ level JUNIOR

[NALS-JOBS] Không chỉ Frontend mà jobs nào đơn hàng cũng toàn số khủng. Công ty tăng trưởng, đối tác tin tưởng giao nhiều dự án, cuộc sống anh chị em Nalsers chắc chắn nhiều ấm no.
Và đây là tổng số và lượng jobs đang mở từ level JUNIOR+ tại NALS:
☘️ Front-end Developer (𝗥𝗲𝗮𝗰𝘁𝗝𝗦, 𝗩𝘂𝗲𝗝𝗦, 𝗔𝗻𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿)
☘️ Back-end Developer (𝗣𝗛𝗣, 𝐉𝐚𝐯𝐚, 𝐏𝐲𝐭𝐡𝐨𝐧, 𝐍𝐨𝐝𝐞𝐉𝐒, .𝐍𝐞𝐭)
☘️ 𝗙𝘂𝗹𝗹𝘀𝘁𝗮𝗰𝗸 Developer
☘️ Senior 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 cho BE/FE (Web)
☘️ Senior 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿/𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 𝗢𝘄𝗻𝗲𝗿 (PMO)
☘️ 𝗗𝗲𝘃𝗢𝗽𝘀 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿 – từ middle level
☘️ 𝗜𝗧 𝗥𝗲𝗰𝗿𝘂𝗶𝘁𝗲𝗿
☘️ 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐓𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫
☘️ 𝗜𝗧 𝗖𝗼𝗺𝘁𝗼𝗿 (có Nhật ngữ tương đương N1)
☘️ 𝗕𝗿𝗦𝗘 (có Nhật ngữ tương đương N2)
Contact Bình để tìm hiểu thêm về NALS nhé:
💬 Facebook messenger/ binh.ttk (Skype)
📧 binhttk@nal.vn

Đối tác tuyển dụng