HOT HOT HOT! Nhiều vị trí hấp dẫn!

ORIENT vẫn luôn gọi Dev như vậy Y-E-U
ORIENT gọi tên các dev:
😘 02 React Native Engineers
😘 03 JavaScript (ReactJS, Angular, NodeJS) Engineers
😘 05 .Net Engineers
😘 03 Java Engineers
😘 02 Testers
😘 01 Power BI Engineer
😘 01 UI/UX Designer
😘 01 Devops
😘 01 IT Recruiter
Level: Middle/Senior và English communication must have
Skype: Hồng Minh
Email: minh.truong@orientsoftware.com

Đối tác tuyển dụng