Danh sách tuyển dài quá đọc không nổi luôn!

FSOFT ĐN XÂY DỰNG NGUỒN LỰC GLOBAL CHO TƯƠNG LAI.
Tuyển tất cả các bạn Junior Dev có tiếng Anh toeic >550,.
Tuyển 20 Junior Tester có thể giao tiếp tiếng Anh.
Thông tin chi tiết inbox Em:
Email thanhvdd@fsoft.com.vn
Hotline: 0987 371 585

Và tuyển thêm:….

5Dev2, 5Dev3 fullstack java,angular
5Dev3 java
17Nodejs, React
4iOS
3Android
1DBA
3SA Cloud
1Data Architect
3DevOps
3Automation
2Spark Dev
1Sercurity Engineer
1BE
2BE,2FE
BUL, SA3, BA3
2Atest3, 2Performance, 1Manual Test3,
1Atest3,1Autotest2, 2Dev3 Fullstack
3Angular
1Manual test2 có EN
1SA .Net
2PM3
15 Fullstack (.Net, angularjs)
1TL,1 Dev2 Java, 2 PIM
2PM3, 2BA3,1Dev4 Java, 2Test1
2Dev04 Cobol, 2BA N3up
5Dev2up .Net, 3Dev2 java, 1Technical lead của Bu
2PM02, 1DEVE04, 2DEVE03, 3DEVE02, 2DEVE01
3Dev2 java, 1Brse3, 1PM2,1BA Kế toán
9FE
2Auto, 2Manual
3Embedded
C++: 2 Dev2, 3 Dev3
4Embedded – Dev3
Android: 1dev4, 4dev3, 2dev2
1Testlead (test3)
2BA3, 3 C# Dev2, 3RPA Dev,1Data Scientist
1Brse2,10Brse3
2Infra system (Unix/ Linux…)
2Middle ware
2Cloud Infra
2Database Orcacle/ MS SQLServer
2HADOOP
2SAP BO/ Power BI
2TERADATA
10Java
1DevOps (> 3 năm kinh nghiệm);
1PM2, 6Dev3 Java
2Dev3 AI/python, 2Dev3 fullstack
4 Reactjs/Reactnative

Đối tác tuyển dụng