Tuyển Developers & Tester

👀Bạn đi trốn thì mình đi tìm, tìm hồi nào được mới thôi nha 🥰
Tìm bạn về cùng Axon Active VN nè.
3 Front End Developers
2 Senior PHP Developers
05 Java Developers
02 Fullstack Nodejs
03 Manual Tester
01 Marketing and Communication Mgr
Đừng trốn nữa nha, apply ngay nha: minh.phan@axonactive.com/Skype: samantha.phan
Thank you all and Stay safe💪

Đối tác tuyển dụng