TUYỂN DỤNG PHP FRESHER VÀ JUNIOR

[Hải Châu – Đà Nẵng] NCCPLUS TUYỂN DỤNG PHP FRESHER VÀ JUNIOR 🔥

Mấy ông PHP chơi trốn tìm hơi bị lâu rồi đấy 🕵️‍♀️

✅ Thời gian: 8h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6
✅ Địa điểm: Tầng 6, 51 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
✅ Apply ngay (và khum cần nói nhiều) tại: https://job.nccsoft.vn/
Dành cho team truyền thống apply về mail: Chi.trantung@ncc.asia và hr@ncc.asia

Đối tác tuyển dụng