Front-end Developer (HTML/ CSS/ JavaScript)_Da Nang

Các bạn Front-end Developer ơi,
Công ty IF Việt Nam đnag tuyển ứng viên đây ạ. ❤
Apply CV qua mail: luu-nth@if-vietnam.com
Front-end Developer (HTML/ CSS/ JavaScript)_Da Nang
Các bạn nộp CV mình sẽ nhắn đi PV sớm nhé ạ ❤
Cảm ơn mọi người !!

Đối tác tuyển dụng