PHP – FRONTEND – TESTER

[EST-JOBS-Đà Nẵng] Xin chào các bạn
Công ty tìm kiếm Talent ăn chơi nhảy múa 💃🥂
Vân tìm kiếm Talent Code giỏi, Test hay ✍️💻
👉Lead/Senior e-Commerce Developer
(Chính sách chuyển vùng cho ứng viên từ các tỉnh khác về; ứng viên ở Đà Nẵng có chính sách bonus 1 tháng lương. On board từ 1/12/2020-31/1/2021)
👉PHP Developer (middle level up)
👉Front-end Developer (middle level up)
👉Manual Tester & Automation Tester (Junior level up)
Để tìm hiểu thêm về job, về công ty và ứng tuyển, liên hệ với Vân ngay nhé:
☘️Email: vanvt@tech.est-rouge.com
☘️Facebook Messenger
☘️Skype: van.vu71 (Ms Vân)

Đối tác tuyển dụng