Nhiều vị trí với all levels từ Rikkei

Lại một mùa Giáng sinh sắp tới. ❄❄❄☃️☃️☃️
Ông già Noel nhà Rikkei năm nay đã chuẩn bị rất nhiều quà nha. Apply nhanh nhanh để ông phát quà thôi nào 😊😊
✅03 BrSE
✅03 PHP (All level)
✅07 Java (All level)
✅02 .NET (All level)
✅02 Python (Junior/ Senior)
✅03 Android (Fresher. Junior)
✅02 IOS (All level)
✅03 FE (All level)
*****Đối với các vị trí Fresher, dành cho uv chuẩn bị tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, bắt buộc fulltime, đã có kinh nghiệm thực tập ở các công ty, đã tham gia dự án demo hoặc thực tế. Ưu tiên những ứng viên có điểm GPA cao hoặc đạt các thành tích ở Trường.
☃️☃️Contact thôi nào:
– Mail: hott@rikkeisoft.com
– Skype: hotran.cfl

Đối tác tuyển dụng