JAVA – .NET – RUBY ON RAILS – PYTHON

Dự án càng ngày càng đổ bộ về IMT. Nên Hạnh lại tiếp tục chiêu mộ nhân tài cho các vị trí sau đây:
  • Net Developer (+1 năm kn)
  • Java Developer (+6 tháng kn)
  • Ruby on Rails Developer (+1 năm kn)
  • Python Developer (+2 năm kn)
Mn cần thêm thông tin gì ib hoặc apply cv qua mail: recruit@imt-soft.com 

Đối tác tuyển dụng