👉#PHP #RUBY #FRONT_END👈

🌹Job này chỉ cần:
– Bạn là sinh viên năm cuối, sinh viên sắp ra trường, sinh viên vừa tốt nghiệp
– Bạn không có kinh nghiệm vẫn okila
– Hiểu và nắm được cơ bản về 1 trong các ngôn ngữ PHP/Ruby/Front-end.
🌹 Có tiếng Nhật, tiếng Anh là lợi thế nhaaa!
Chần chừ thêm làm chi
Gửi CV ngay đi!
👉Gửi CV kèm ảnh và tiêu đề email theo cấu trúc: [Fresher/Intern_Tên ứng viên]
Ví dụ: Fresher PHP_Nguyễn Văn A
👉Cv gửi về:
Mail: dunglp@runsystem.net
Skype: live:lephuongdung197

Đối tác tuyển dụng