Tuyển dụng tại Đà Nẵng 10 Dev web (chấp nhận sinh viên mới ra trường 👩‍🎓👨‍🎓)

Công ty 𝐋𝐔𝐍𝐃𝐈𝐌𝐀𝐓𝐈𝐍 (Pháp) – công ty sáng tạo phần mềm và ứng dụng quản lý cho các Tập đoàn lớn cũng như các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

💯 Tuyển dụng tại Đà Nẵng 10 Dev web (chấp nhận sinh viên mới ra trường 👩‍🎓👨‍🎓)

➡️ 𝐂𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐢𝐧𝐛 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐞𝐦𝐚𝐢𝐥 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐉𝐃 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭: 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧.𝐧𝐠𝐚𝐧-𝐪𝐮𝐲𝐧𝐡@𝐥𝐮𝐧𝐝𝐢𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧.𝐟𝐫

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên