NHIỀU VỊ TRÍ CỰC HOT TỪ FSOFT

– 30 .Net
– 30 Java
– 40 Frontend
– 30 Tester2,3( Manual, Automation)
– 5 C/C++
– 5 C#
– 10 Python
– 5 Linux
– 5 BA
– 2 QA
– 2 PM
– 2 iOS
– 2 Mobile

Email thanhvdd@fsoft.com.vn hoặc inbox FB https://www.facebook.com/vandoanduy.thanh nhé cả nhà.

Đối tác tuyển dụng