Tuyển gấp ANDROID/IOS

[Đà Nẵng – MOR Technology Creative]
Vì dự án quá nhiều, dev thì lại quá thiếu, chúng mình vẫn truy tìm các bạn iOS/ Android mỗi ngày ạ
Contact:
Skype: nga.081

 

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên