*Nhiều vị trí hấp dẫn*

Đà Nẵng:

– 10 JAVA Junior/Mid/Senior 
– 10 ASP.NET Fresher/Junior / Mid/ Senior
– 5 Frontend Junior / Mid/ Senior 
– Technical Leader

Hà Nội

– 30 ASP.NET Fresher/Junior/Mid/Senior
– 10 React Native Junior/Mid/Senior
– 20 JAVA Fresher/Junior/Mid/Senior

https://3si.vn/vn/careers/

Trao đổi thông tin với HR 3S qua:

📩📩📩Email: thao.hpp@3si.vn
☎️☎️☎️Skype: hppthao031096
📞📞📞Phone number: 0236 6518082 / 0906 566 819

Mong chờ thông tin của các Dev 

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên