**Nhiều vị trí (all level)***

BAP IT Đà Nẵng đang tuyển nhiều vị trí all level:
  • Intern: React native/ Node js/ React js/ AI/ Blockchain
  • Fresher: iOS/ Android/ React native/ Comtor
  • Junior: Node js/ Android/ React native
  • Senior: iOS/ Node js/ PHP/ Ruby on rails
Mức lương: up to $1300Yêu cầu:
  • Là sinh viên năm 4, năm 5 có thể làm fulltime với vị trí Intern
  • Là sinh viên đã tốt nghiệp/ có thể làm fulltime + 6 tháng KN với vị trí Fresher
  • Từ 1 năm KN chuyên môn với các vị trí Junior – Senior
Chi tiết công việc, vui lòng liên hệ Nhân sự của BAP qua:
  • Email: recruit@bap.jp
  • Skype: nthong.hr

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên