Hấp dẫn với nhiều vị trí !!!

Neolab Việt Nam đang tìm kiếm rất nhiều vị trí cho những dự án hấp dẫn:
– PHP Developer
– iOS Developer (Senior)
– Android Developer
– Front-end Developer
– Java Developer
– Ruby Developer
– Machine Learning Developer / Fresher
– Web RTC
– QC
– Comtor
– Fresher (Android, iOS, Ruby, PHP)
Nhờ bạn bắn máy bay thư tình về:
✉️ Mail: recruiter@neo-lab.vn (nhận CV)
☎️ Phone: 0236 3539292 (Ms. Quy – HR recruiter)
🍭Skype: kimquy_hl

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên