iOS Developers

Apply CV to hr_team@framgia.com
CÔNG TY TNHH FRAMGIA VIỆT NAM – DA NANG, HA NOI
JOB DESCRIPTION
WHAT WE DO:
– Tham gia phân tích requirements, thiết kế hệ thống.
– Tham gia vào các dự án outsource với nhiều đối tác lớn (như nhật bản …).
– Tham gia vào phát triển các sản phẩm công ty.
– Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
– Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới.
– Cải tiến, nâng cao chất lượng các dự án hiện có.
– Tham gia vào các diễn dàn/ tech show về công nghệ của công ty
JOB REQUIREMENTS
WHO YOU ARE:
– Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với iOS.
– Sử dụng thành thạo, hiểu sâu về C/C++/Objective-C/ Swift
– Có tư duy logic tốt, hiểu biết về data structrures, algorithm, design pattern. Hiểu biết sâu về OOP, OOD.
– Có hiểu biết sâu về phân tích, thiết kế, xử dụng database
– Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án theo mô hình Agile
– Hiểu sâu về thread, multi-threading và quản lý Memory
– Có hiểu biết về server
– Có khả năng thiết kế hệ thống (flow design, detail design, sequence diagram design …)
– Có khả năng đọc hiểu nắm bắt flow dự án và nắm bắt code của người khác nhanh.
– Có khả năng làm việc với áp lực cao.

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên