Khai giảng khóa học Lập trình PHP & MySQL – PH24. Còn 03 chỗ

 Tuesday, 06/03/2018

Khai giảng khóa học Lập trình PHP & MySQL – PH24. Còn 03 chỗ

Hôm qua 05/03/2018, iViettech đã tổ chức khai giảng khóa học Lập trình PHP & MySQL, khóa học này đã được nhiều bạn trẻ quan tâm và theo học. Tham […]

Hôm qua 05/03/2018, iViettech đã tổ chức khai giảng khóa học Lập trình PHP & MySQL, khóa học này đã được nhiều bạn trẻ quan tâm và theo học.

Tham gia khai giảng các bạn được trao đổi thông tin hướng nghiệp, cách làm thế nào để học tốt, cũng như các cam kết mà iViettech sẽ hỗ trợ cho học viên sau tốt nghiệp.

Các học viên cũng chia sẽ mục tiêu khi tham gia khóa học, cũng như quyết tâm đạt được mục tiêu ấy.

Khóa học Lập trình PHP & MySQL nhằm đào tạo ra các Lập trình viên PHP chuyên nghiệp, đáp ứng các yêu cầu của các công ty phần mềm. Rất nhiều bạn đã tham gia khóa học và có được việc làm tốt tại các công ty phần mềm.

Xem chi tiết khóa học: http://iviettech.vn/chuong-trinh-dao-tao/28-lap-trinh-php-mysql.html

Học chính thức: 07/3. Còn 03 chỗ.

Đăng ký ngay: http://iviettech.vn/dang-ky

Một số hình ảnh khai giảng:

Giám đốc Trung tâm chia sẽ thông tin hướng nghiệp dành cho học viên

Giáo vụ chia sẽ về qui định học tập, việc làm dành cho học viên

Giáo viên hướng dẫn công tác giảng dạy

iViettech – Nơi tốt nhất để học lập trình.

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên