Khai giảng: KIỂM THỬ PHẦN MỀM ST27 ( Học chính thức: 20.09 – Còn 3 chỗ)

 Thứ Ba, 17/09/2019

Khai giảng: KIỂM THỬ PHẦN MỀM ST27 ( Học chính thức: 20.09 – Còn 3 chỗ)

ôm qua, ngày 16/09/2019 iViettech đã chính thức khai giảng khóa ” Kiểm thử phần mềm ST27 ”  Tham gia khai giảng các học viên được tư vấn nghề nghiệp […]

ôm qua, ngày 16/09/2019 iViettech đã chính thức khai giảng khóa ” Kiểm thử phần mềm ST27 ”

 Tham gia khai giảng các học viên được tư vấn nghề nghiệp kiểm thử sau tốt nghiệp, cách làm thế nào để học tốt cũng như những kết quả cần đạt được sau khóa học.

 Khóa học trang bị kiến thức chuyên sâu vững chắc, minh họa thực tế về kiểm thử phần mềm
 Mỗi chủ đề của khóa học sẽ được học lý thuyết cũng như tiếp cận các vấn đề thực tế công việc trong dự án
 Được làm việc với cơ sở dữ liệu để hiểu và đưa ra những trường hợp kiểm thử sát với những ứng dụng liên quan đến cơ sở dữ liệu.
 Được thực hành test trên công cụ thực tế
 Được chuyên gia chia sẻ những tình huống, kinh nghiệm thực tế thường gặp trong công việc.

 Học viên tốt nghiệp khóa học này đang làm việc tại các công ty phần mềm lớn ở Đà Nẵng như Logigear, FSOFT, Sioux, Viettel, DTT…

Sau đây là một số hình ảnh của buổi khai giảng vừa qua

 

 

 

—————————
 Còn 03 chỗ
Đăng ký ngay:

Đăng ký khóa học tại đây

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên