Khai giảng: KIỂM THỬ PHẦN MỀM ST24 – Còn 3 chỗ, Đăng ký ngay

  • Bạn biết gì kiểm thử phần mềm ?
  • Bạn yêu thích CNTT nhưng bạn không học chuyên ngành CNTT?
  • Bạn muốn làm việc trong ngành CNTT?

Ngày 10/04 vừa qua, iViettech đã tổ chức khai giảng lớp KIỂM THỬ PHẦN MỀM chuyên nghiệp khóa thứ 24

kiểm thử phần mềm

Khóa học được thiết kế theo chuẩn ISTQB và các kinh nghiệm thực tế trong dự án giúp bạn nắm được những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và được thực hành các công việc trong dự án.

Cung cấp những thông tin cơ bản nhất về nội dung, thời lượng học, cách thức áp dụng trong thực tế,…

Chia sẻ của bản thân giảng viên về những trải nghiệm đúc rút được từ thực tế cuộc sống

Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học & áp dụng những kỹ năng / kiến thức trong khóa học đối với mục tiêu cá nhân của học viên

Đặc biệt khóa học cung cấp nhiều ví dụ thực tế, để học viên có thể tiếp cận với kiến thức thực tế nhanh nhất.

 

    Đối tác tuyển dụng