Lập trình viên chuyên nghiệp

Khóa học Lập trình viên chuyên nghiệp trang bị kiến thức hoàn chỉnh của một kỹ sư phần mềm để học viên có thể tiếp nhận ngay công việc tại các công ty phần mềm. Học viên sẽ được trang bị kiến thức về Web, HTML, CSS, JavaScript, cơ sở dữ liệu cho lập trình viên, công nghệ lập trình Java, kỹ năng thiết kế phần mềm và  kỹ năng mềm cần thiết để hoàn thành công việc.

Khóa học lập trình viên chuyên nghiệp

Khả năng của học viên sau khóa học

– Hiểu rõ các công việc trong ngành phần mềm.

– Nắm rõ kiến thức, kỹ năng làm việc với công nghệ Java.

– Đạt được kỹ năng của một kỹ sư phần mềm

– Sử dụng tốt Tiếng Anh chuyên ngành.

– Các kỹ năng mềm sẵn sàng cho công việc.

– Kinh nghiệm thực hiện dự án.

Quyền lợi của học viên

– Đạt được kiến thức và kỹ năng của một lập trình viên.

– Được tư vấn phát triển nghề nghiệp.

– Được hỗ trợ tìm việc cho đến khi có việc làm.

Thời lượng khóa học

STT Môn học Thời lượng
1  Thiết kế web với HTML5, CSS3, JavaScripts 44
2  Cơ sở dữ liệu dành cho Lập trình viên 48
3  Lập trình Java căn bản 48
4  Xây dựng ứng dụng web với Java 52
5  Xây dựng ứng dụng enterprise với Spring framework 56
6  Thiết kế phần mềm 24
7  Thực hiện dự án phần mềm 40
8  Kỹ năng tìm việc 10

– Tuần học 3 buổi, mỗi buổi 4 tiết

– Thời gian học:  8 tháng

Đối tượng tham gia và yêu cầu đầu vào

Khóa học Lập trình viên chuyên nghiệp phù hợp với các bạn trẻ đam mê lập trình và muốn tìm việc trong ngành phần mềm.

STT Yêu cầu đầu vào
Nếu chưa có
1  Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về lập trình. Tham gia khóa Cơ bản về lập trình.

Học phí

Học phí theo tháng (8 lần) 1,990,000 (VND) * 8
Học phí theo kỳ (3 lần) 5,000,000 (VND) *3 – Tiết kiệm 5%
Đóng trọn khóa (1 lần) 14,300,000 (VND) – Tiết kiệm 10%
Đăng ký nhóm từ 2 người trở lên Giảm 200,000 (VND) mỗi người
Tự trang bị máy tính Giảm 400,000 (VND) mỗi người

GiftĐăng ký ngay, được Giảm 10% học phí toàn khóa học.

Nội dung khóa học

Vui lòng kích vào tên môn học để xem nội dung chi tiết từng môn.

Môn học này trang bị kiến thức, kỹ năng liên quan đến thiết kế một trang web. Một trong những kỹ năng quan trọng trong lập trình web, đồng thời giúp bạn trở thành lập trình viên fullstack.
    Kiến thức cơ bản về Web, HTML, CSS
 •   Giới thiệu về Web và mô hình ứng dụng Web
 •   Giới thiệu về HTML và CSS
 •   Làm việc với các điều khiển của HTML
 •   Sử dụng HTML và CSS để thiết kế trang Web
 •   Thiết kế trang Web cho thiết bị di động (Responsive Web Design)
    Sử dụng JavaScript và HTML5 để mở rộng chức năng của trang Web
 •   Làm quen với JavaScript
 •   Sử dụng thư viện jQuery
 •   Sử dụng JavaScript Plugin để mở rộng chức năng trang web
 •   Sử dụng Bootstrap framework để thiế kế nhanh website
 •   Sử dụng các điều khiển nâng cao của HTML5
 •   Kiểm thử và triển khai một Website lên internet
 •   Tối ưu hóa trang web với Search Engine(SEO)
 •   Giám sát và bảo trì Website
Môn học này trang bị kiến thức, kỹ năng liên quan đến Cơ sở dữ liệu. Một kỹ năng không thể thiếu của bất kỳ lập trình viên nào.
    Cơ bản về Cơ sở dữ liệu
 •   Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị CSDL MySQL
 •   Giới thiệu về ngôn ngữ SQL và vai trò của SQL
 •   Sử dụng SQL để khai thác dữ liệu
 •   Thiết kế cơ sở dữ liệu
 •   Cài đặt cơ sở dữ liệu
    Các kỹ năng nâng cao về Cơ sở dữ liệu
 •   Làm việc với các đối tượng trong CSDL
 •   Làm việc với View
 •   Lập trình trên CSDL
 •   Làm việc với Stored Procedures, Functions và Triggers
 •   Bảo mật cơ sở dữ liệu
 •   Tối ưu hóa quá trình khai thác, vận hành CSDL
Môn học này trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java để giúp các bạn từng bước tiến sâu vào lập trình.
    Kiến thức cơ bản về Java
 •   Giới thiệu về Java
 •   Làm việc với NetBean
 •   Làm việc với kiểu dữ liệu
 •   Làm việc với câu lệnh điều khiển
 •   Kiểm tra dữ liệu đầu vào
 •   Test và Debug ứng dụng
    Lập trình hướng đối tượng với Java
 •   Khái niệm về Lập trình hướng đối tượng
 •   Làm việc với Class, Object
 •   Làm việc với các tính chất (Encapsulation, Inheritance, Polymorphism)
 •   Làm việc với Interface, Abstract Class
 •   Các kỹ năng nâng cao về lập trình hướng đối tượng
    Lập trình Java nâng cao
 •   Làm việc với Mảng (Array)
 •   Làm việc với Collection và Generics
 •   Làm việc với Dates và Strings
 •   Kiểm soát Exceptions
 •   Làm việc với Threads
Môn học này sẽ giúp bạn làm quen với lập trình web sử dụng ngôn ngữ lập trình Java, cũng như xây dựng ứng dụng Java tương tác với cơ sở dữ liệu. Đây là kiến thức nền tảng để giúp bạn xây dựng các ứng dụng web hoàn chỉnh sau này.
    Cơ bản về lập trình web
 •   Hiểu về kiến trúc ứng dụng Web trên Java
 •   Làm việc với web server
 •   Làm việc với Session, Cookie
 •   Làm việc với mô hình MVC
 •   Làm việc với Servlet
 •   Làm việc với JSP, EL, JSTL
    Lập trình tương tác với cơ sở dữ liệu
 •   Làm việc với database và MySQL
 •   Làm việc với JDBC
 •   Sử dụng JDBC để kết nối cơ sở dữ liệu
 •   Làm việc Connection Pool để tăng hiệu suất cho ứng dụng
 •   Xây dựng ứng dụng web kết nối cơ sở dữ liệu
    Kỹ năng nâng cao với ứng dụng Web
 •   Bảo mất ứng dụng web
 •   Làm việc với HttpResponse
 •   Làm việc với Filters
    Hoàn chỉnh và triển khai ứng dụng Web
 •   Hoàn chỉnh ứng dụng web
 •   Triển khai ứng dụng lên Server
Môn này giúp bạn nắm vững về Spring framework, một trong những framework được dùng phổ biến nhất hiện nay.
 •   Làm việc với Java Enterprise Architect
 •   Làm việc với Spring framework
 •   Làm việc với Spring Core(Spring Container, Spring DI)
 •   Làm việc với Spring JPA (Java Persistence API)
 •   Làm việc với Hibernate Framework
 •   Xây dựng ứng dụng Web với Spring MVC
 •   Xây dựng Web Service với Spring RESTFUL Web Service
 •   Viết Unit Testing với Spring Unit Test
 •   Làm việc với Spring Boot
 •   Xây dựng ứng dụng enterprise hoàn chỉnh với Spring
Trang bị kỹ năng này sẽ nâng bạn lên tầm cao mới trong việc làm việc nhóm và chuyên nghiệp.
    Kiến thức chung về thiết kế phần mềm
 •   Khái niệm về thiết kế phần mềm
 •   Hiểu về qui trình sản xuất phần mềm
 •   Phân tích và thiểt kế hệ thống theo mô hình hướng đối tượng (OOAD)
 •   Giới thiệu về UML
 •   UML và OOAD
    Làm việc với các bản vẽ
  •   Use Case Diagram
  •   Class Diagram
  •   Sequence Diagram
  •   Activity Diagram
  •   Component Diagram
  •   Deployment Diagram
Môn này sẽ giúp bạn xây dựng kinh nghiệm, cái mà công ty phần mềm nào cũng yêu cầu.
 •   Thực hiện dự án sát với thực tế các công ty phần mềm đang làm
 •   Được giáo viên hướng dẫn thực hiện
 •   Làm việc theo mô hình sản xuất phần mềm hiện đại (Scrum)
 •   Sử dụng các công cụ quản lý như Trello, Git, GitHub, Maven…
iViettech có qui trình tiếp cận doanh nghiệp phần mềm và hỗ trợ tìm việc hiệu quả để giúp bạn dễ dàng hơn trong quá trình tìm việc. Các nội dung ở chuyên mục này bao gồm:
 •   Hướng dẫn nghiên cứu, tiếp cận các công ty phần mềm
 •   Kỹ năng phỏng vấn tìm việc
 •   Hỗ trợ tìm việc làm
 •   Tư vấn kỹ năng phát triển nghề nghiệp
Giảng viên là các chuyên gia trong ngành đang làm việc tại các công ty phần mềm lớn tại thành phố Đà Nẵng như Axon, FSOFT, Evizi, Enclave, Logigear v.v..
Học viên được sử dụng giáo trình và giáo trình điện tử theo tiêu chuẩn giáo dục của Mỹ.

iViettech – Nơi tốt nhất để học lập trình.

 • Hỏi tư vấn viên
 •  
 •  
 •  

Comments