Khóa học

Lập trình viên chuyên nghiệp

8 tháng

Tối 3-5-7

28-05-2024

02363 888 279

Khóa học Lập trình viên chuyên nghiệp trang bị kiến thức, kỹ năng hoàn chỉnh của một kỹ sư phần mềm nhằm học viên có thể tiếp nhận công việc tại các công ty phần mềm ngay sau tốt nghiệp.

Bạn sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng về thiết kế Web, Cơ sở dữ liệu cho lập trình viên, Công nghệ lập trình Java, Thiết kế phần mềm và kỹ năng mềm cần thiết để hoàn thành công việc. Đây là bộ kỹ năng để giúp bạn thành công khi làm việc trong ngành phần mềm.

Với phương thức đào tạo và cam kết hỗ trợ tìm việc làm sau tốt nghiệp. Đã có hàng trăm học viên tham gia và tìm việc thành công với khóa học này. Bạn cũng có thể làm được điều đó để có việc làm ổn định và mức lương cao.

Lập trình viên chuyên nghiệp

Khả năng của học viên sau khóa học

– Hiểu rõ các công việc trong ngành phần mềm.

– Nắm rõ kiến thức, kỹ năng làm việc với công nghệ lập trình Java.

– Làm việc thành thạo trên Java Spring Framework.

– Đạt được kỹ năng của một kỹ sư phần mềm

– Sử dụng tốt Tiếng Anh chuyên ngành.

– Các kỹ năng mềm sẵn sàng cho công việc.

– Kinh nghiệm thực hiện dự án.

Quyền lợi của học viên

– Đạt được kiến thức và kỹ năng của một lập trình viên Java chuyên nghiệp.

– Được tư vấn phát triển nghề nghiệp.

– Được hỗ trợ tìm việc cho đến khi có việc làm.

Thời lượng khóa học lập trình Java chuyên nghiệp

STT Môn học Thời lượng
1  Thiết kế web với HTML5, CSS3, Javascript 44
2  Cơ sở dữ liệu dành cho Lập trình viên 48
3  Lập trình Java căn bản 48
4  Xây dựng ứng dụng web với Java 44
5  Xây dựng ứng dụng enterprise với Spring framework 56
6  Thiết kế phần mềm 28
7  Thực hiện dự án 52
8  Kỹ năng tìm việc 10

– Tuần học 3 buổi, mỗi buổi 4 tiết

– Thời gian học:  8 tháng

Đối tượng tham gia và yêu cầu đầu vào

Khóa học Lập trình viên chuyên nghiệp phù hợp với các bạn mong muốn học lập trình và tìm việc trong ngành phần mềm.

STT Yêu cầu đầu vào Nếu chưa có
1  Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về lập trình. Tham gia khóa Cơ bản về lập trình.

Học phí

Học phí theo tháng (8 lần) 2,500,000 (VND) * 8
Học phí theo kỳ (3 lần) 6,300,000 (VND) *3 – Tiết kiệm 5%
Đóng trọn khóa (1 lần) 18,000,000 (VND) – Tiết kiệm 10%
Đăng ký nhóm từ 2 người trở lên Giảm 200,000 (VND) mỗi người
Tự trang bị máy tính Giảm 400,000 (VND) mỗi người

GiftĐăng ký sớm, Giảm ngay 10% học phí tháng đầu.

Nội dung khóa học

Vui lòng kích vào tên môn học để xem nội dung chi tiết từng môn học của khóa học lập trình viên chuyên nghiệp.

Môn học này trang bị kiến thức, kỹ năng liên quan đến thiết kế một trang web. Một trong những kỹ năng quan trọng trong lập trình web, đồng thời giúp bạn trở thành lập trình viên Java full stack.
    Kiến thức cơ bản về Web, HTML, CSS
 •   Giới thiệu về Web và mô hình ứng dụng Web
 •   Giới thiệu về HTML và CSS
 •   Làm việc với các điều khiển của HTML
 •   Sử dụng HTML và CSS để thiết kế trang Web
 •   Thiết kế trang Web cho thiết bị di động (Responsive Web Design)
    Sử dụng JavaScript và HTML5 để mở rộng chức năng của trang Web
 •   Làm quen với JavaScript
 •   Sử dụng thư viện jQuery
 •   Sử dụng JavaScript Plugin để mở rộng chức năng trang web
 •   Sử dụng Bootstrap framework để thiết kế nhanh website
 •   Sử dụng các điều khiển nâng cao của HTML5
 •   Kiểm thử và triển khai một Website lên internet
 •   Tối ưu hóa trang web với Search Engine(SEO)
 •   Giám sát và bảo trì Website
Môn học này trang bị kiến thức, kỹ năng liên quan đến Cơ sở dữ liệu. Một kỹ năng không thể thiếu của bất kỳ lập trình viên nào.
    Cơ bản về Cơ sở dữ liệu
 •   Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị CSDL MySQL
 •   Giới thiệu về ngôn ngữ SQL và vai trò của SQL
 •   Sử dụng SQL để khai thác dữ liệu
 •   Thiết kế cơ sở dữ liệu
 •   Cài đặt cơ sở dữ liệu
    Các kỹ năng nâng cao về Cơ sở dữ liệu
 •   Làm việc với các đối tượng trong CSDL
 •   Làm việc với View
 •   Lập trình trên CSDL
 •   Làm việc với Stored Procedures, Functions và Triggers
 •   Bảo mật cơ sở dữ liệu
 •   Tối ưu hóa quá trình khai thác, vận hành CSDL
Môn học này trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java để giúp các bạn từng bước tiến sâu vào lập trình.
    Kiến thức cơ bản về Java
 •   Giới thiệu về Java
 •   Làm việc với IDE
 •   Làm việc với kiểu dữ liệu
 •   Làm việc với câu lệnh điều khiển
 •   Kiểm tra dữ liệu đầu vào
 •   Test và Debug ứng dụng
    Lập trình hướng đối tượng với Java
 •   Khái niệm về Lập trình hướng đối tượng
 •   Làm việc với Class, Object
 •   Làm việc với các tính chất (Encapsulation, Inheritance, Polymorphism)
 •   Làm việc với Interface, Abstract Class
 •   Các kỹ năng nâng cao về lập trình hướng đối tượng
    Lập trình Java nâng cao
 •   Làm việc với Mảng (Array)
 •   Làm việc với Collection và Generics
 •   Làm việc với Dates và Strings
 •   Kiểm soát Exceptions
 •   Làm việc với Threads
Môn học này sẽ giúp bạn làm quen với lập trình web sử dụng ngôn ngữ lập trình Java, cũng như xây dựng ứng dụng Java tương tác với cơ sở dữ liệu. Đây là kiến thức nền tảng để giúp bạn xây dựng các ứng dụng web hoàn chỉnh sau này.
    Cơ bản về lập trình web
 •   Hiểu về kiến trúc ứng dụng Web trên Java
 •   Làm việc với web server
 •   Làm việc với Session, Cookie
 •   Làm việc với mô hình MVC
 •   Làm việc với Servlet
 •   Làm việc với JSP, EL, JSTL
    Lập trình tương tác với cơ sở dữ liệu
 •   Làm việc với database và MySQL
 •   Làm việc với JDBC
 •   Sử dụng JDBC để kết nối cơ sở dữ liệu
 •   Làm việc Connection Pool để tăng hiệu suất cho ứng dụng
 •   Xây dựng ứng dụng web kết nối cơ sở dữ liệu
    Kỹ năng nâng cao với ứng dụng Web
 •   Bảo mất ứng dụng web
 •   Làm việc với HttpResponse
 •   Làm việc với Filters
    Hoàn chỉnh và triển khai ứng dụng Web
 •   Hoàn chỉnh ứng dụng web
 •   Triển khai ứng dụng lên Server
Môn này giúp bạn nắm vững về Spring framework, một trong những framework được dùng phổ biến nhất hiện nay.
 •   Làm việc với Java Enterprise Architect
 •   Làm việc với Spring framework
 •   Làm việc với Spring Core(Spring Container, Spring DI)
 •   Làm việc với Spring JPA (Java Persistence API)
 •   Làm việc với Hibernate Framework
 •   Xây dựng ứng dụng Web với Spring MVC
 •   Xây dựng Web Service với Spring RESTFUL Web Service
 •   Viết Unit Testing với Spring Unit Test
 •   Làm việc với Spring Boot
 •   Xây dựng ứng dụng enterprise hoàn chỉnh với Spring
Trang bị kỹ năng này sẽ nâng bạn lên tầm cao mới trong việc làm việc nhóm và chuyên nghiệp.
    Kiến thức chung về thiết kế phần mềm
 •   Khái niệm về thiết kế phần mềm
 •   Hiểu về qui trình sản xuất phần mềm
 •   Phân tích và thiết kế hệ thống theo mô hình hướng đối tượng (OOAD)
 •   Giới thiệu về UML
 •   UML và OOAD
    Làm việc với các bản vẽ
 •   Use Case Diagram
 •   Class Diagram
 •   Sequence Diagram
 •   Activity Diagram
 •   Component Diagram
 •   Deployment Diagram
Môn này sẽ giúp bạn xây dựng kinh nghiệm, cái mà công ty phần mềm nào cũng yêu cầu.
 •   Thực hiện dự án sát với thực tế các công ty phần mềm đang làm
 •   Được giáo viên hướng dẫn thực hiện
 •   Làm việc theo mô hình sản xuất phần mềm hiện đại (Scrum)
 •   Sử dụng các công cụ quản lý như Trello, Git, GitHub, Maven…
iViettech có qui trình tiếp cận doanh nghiệp phần mềm và hỗ trợ tìm việc hiệu quả để giúp bạn dể dàng hơn trong quá trình tìm việc. Các nội dung ở chuyên mục này bao gồm:
 •   Hướng dẫn nghiên cứu, tiếp cận các công ty phần mềm
 •   Kỹ năng phỏng vấn tìm việc
 •   Hỗ trợ tìm việc làm
 •   Tư vấn kỹ năng phát triển nghề nghiệp
Giảng viên là các chuyên gia trong ngành đang làm việc tại các công ty phần mềm lớn tại thành phố Đà Nẵng như Axon, FSOFT, Evizi, Enclave, Logigear v.v..
Học viên được sử dụng giáo trình và giáo trình điện tử theo tiêu chuẩn giáo dục của Mĩ.

iViettech – Nơi tốt nhất để học lập trình.

Việc làm tương ứng

tìm Fresher (TIẾNG ANH TỐT + Base IT) (đào tạo 1-2 tháng)

FPT SOFTWARE Đà Nẵng đang tìm Fresher (TIẾNG ANH TỐT + Base IT) (đào tạo 1-2 tháng) Quyền lợi – Bảo hiểm y tế ′′ FPT care ′′ do AON…

Tuyển dụng Junior Full-stack Developer – Lương Upto 20M Gross

[VNEXT Đà Nẵng] – Tuyển dụng Junior Full-stack Developer – Lương Upto 20M Gross ———- YÊU CẦU Có từ 1.5 năm kinh nghiệm trở lên làm việc lập trình; Có…

Tuyển FE & BE (INTERNS)

Madison Technologies VN is looking for INTERNS to our home for your learning path to be more interesting ^^ To be our internship with opened requirements : Having your own…

Tuyển ReactJS, NodeJS, JAVA

Bạn đang tìm kiếm một môi trường trẻ trung, năng động? Bạn muốn tham gia vào các dự án thú vị? Hay muốn hợp tác cùng những đồng đội nhiệt…

Đối tác tuyển dụng