Kiểm thử phần mềm

Khóa học Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp nhằm giúp học viên tiếp cận với công việc kiểm thử phần mềm một cách nhanh chóng và hiệu quả. Khóa học không chỉ giúp các bạn có được việc làm mà còn phát triển tốt nghề nghiệp sau này.

Khóa học Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp được thiết kế theo chuẩn quốc tế ISTQB nhằm giúp các bạn có thể tham gia thi chứng chỉ quốc tế sau khi tốt nghiệp cũng như đủ khả năng tiếp cận công việc theo môi trường quốc tế. Khóa học này phù hợp với các bạn yêu thích công nghệ thông tin nhưng không muốn chuyên sâu vào lập trình.

Học viên tốt nghiệp khóa học này đang làm việc tại các công ty phần mềm lớn ở Đà Nẵng như Logigear, FSOFT, Sioux, Axon Active, DTT…

Đặc biệt iViettech đã bổ sung phần Automation Testing như một môn học chính trong khóa học này nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm thử tự động ngày càng cao từ các công ty phần mềm để giúp học viên dễ dàng tìm việc hơn.

Khóa học kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp

 Ngành kiểm thử phần mềm đã tạo ra nhiều việc làm cho các bạn trẻ trong những năm gần đây.

Kỹ năng của học viên sau khóa học

–  Hiểu về kiểm thử phần mềm

–  Hiểu về qui trình phát triển phần mềm

–  Có kỹ năng kiểm thử cho một dự án phần mềm

–  Có kinh nghiệm kiểm thử phần mềm

–  Sử dụng tốt tiếng Anh chuyên ngành

–  Sẵn sàng làm việc với vai trò kiểm thử tại các công ty phần mềm

 

Quyền lợi của học viên

–  Đạt được kiến thức, kỹ năng của một kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp

–  Được hỗ trợ tìm việc làm cho đến khi tìm được việc

–  Được các chuyên gia tư vấn phát triển nghề nghiệp

–  Được cập nhật miễn phí công nghệ liên quan trong vòng 3 năm

 

Thời lượng khóa học

STT

Môn học

Số giờ

 1   Kiểm thử cơ bản (Manual)

44

 2   Kiểm thử tự động (Automation)

44

3   Thực hiện dự án

40

4   Kỹ năng tìm việc

10

–          Tuần học 3 buổi, mỗi buổi 4 tiết
–          Thời gian học:  3 tháng

Đối tượng tham gia và yêu cầu đầu vào

Khóa học Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp phù hợp với các bạn trẻ yêu thích CNTT nhưng không muốn chuyên sâu vào lập trình. Sinh viên Ngoại ngữ, Kinh tế và điện tử viễn thông cũng có cơ hội thành công cao với khóa học này.

Học phí

Học phí đóng theo tháng (3 lần) 2,100,000 (VND) * 3
Học phí trọn gói (1 lần) 5,700,000 (VND) – Tiết kiệm 10%
Đăng ký nhóm từ 2 người trở lên Giảm 200,000 (VND) mỗi người
Tự trang bị máy tính Giảm 150,000 (VND) mỗi người

GiftĐăng ký ngay được Giảm 10% học phí toàn khóa học.

 Nội dung chi tiết

(Thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế ISTQB và yêu cầu từ các doanh nghiệp phần mềm tại Đà Nẵng)

Vui lòng kích vào tên môn học để xem nội dung chi tiết từng môn.

Môn học này trang bị kiến thức, kỹ năng liên quan đến việc kiểm thử một phần mềm.
    Kiến thức chung
 •   Khái niệm về kiểm thử phần mềm
 •   Các mô hình ứng dụng
 •   Hiểu về quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle – SDLC)
 •   Tài liệu mô tả yêu cầu (SRS)
 •   Tài liệu thiết kế hệ thống
    Cơ bản về kiểm thử phần mềm
 •   Tại sao phải kiểm thử?
 •   Kiểm thử là làm gì?
 •   Qui trình kiểm thử cơ bản
    Qui trình kiểm thử (Life Cycle)
 •   Giới thiệu về qui trình kiểm thử
 •   Mô hình phát triển phần mềm
 •   Các mức kiểm thử
 •   Các loại hình kiểm thử
 •   Chiến lược kiểm thử (Testing Strategy)
 •   Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)
 •   Kịch bản kiểm thử (Test Scnerio)
 •   Trường hợp kiểm thử (Test Case)
 •   Kiểm thử theo mô hình Agile
    Kỹ thuật thiết kế Test
 •   Giới thiệu về thiết kế Test
 •   Qui trình phát triển các Test
 •   Các kỹ thuật thiết kế Test Case
 •   Phân biệt kỹ thuật Black Box và White Box
 •   Chọn kỹ thuật để thiết kế Test
    Thực hiện kiểm thử và báo cáo
 •   Xây dựng dữ liệu kiểm thử (Test Data)
 •   Thực hiện kiểm thử (Test Execution)
 •   Báo cáo và ghi lại lịch sử kiểm thử (Test Logs/Reports)
 •   Qui trình báo cáo lỗi (Bug and Defect Reporting Process)
 •   Báo cáo, quản lý, giám sát lỗi
 •   Phân tích lỗi và rút ra bài học kinh nghiệm
    Kiểm thử trên các loại ứng dụng khác nhau
 •   Kiểm thử ứng dụng Web
 •   Kiểm thử ứng dụng Desktop
 •   Kiểm thử ứng dụng di động
 •   Kiểm thử Web Services
    Công tác quản lý
 •   Kiểm soát rủi ro trong kiểm thử
 •   Công tác tổ chức
 •   Chiến lược kiểm thử
 •   Ước lượng và lập kế hoạch
 •   Giám sát và kiểm soát quá trình Test
    Các công cụ hỗ trợ
 •   Công cụ quản lý chất lượng
 •   Công cụ quản lý Test Case – Test link
 •   Công cụ quản lý Bug – Jira Bug Tracker
Một học này trang bị kiến thức, kỹ năng về kiểm thử tự động. Một kỹ năng được hầu hết công ty phần mềm yêu cầu khi tuyển dụng nhân viên kiểm thử thời gian gần đây.
    Cơ bản về kiểm thử tự động
 •   Giới thiệu về kiểm thử tự động
 •   Tại sao cần kiểm thử tự động
 •   Qui trình kiểm thử tự động
 •   Giới thiệu về Selenium
 •   Sử dụng Selenium IDE
    Cơ bản về Java cho Automation
 •   Giới thiệu về Java
 •   Khái niệm về lập trình hướng đối tượng
 •   Các câu lệnh Java cơ bản
 •   Làm việc với Class, Object, Method
 •   Kiểm soát lỗi trong Java
    Sử dụng Selenium WebDriver để kiểm thử tự động
 •   Giới thiệu về Selenium WebDriver
 •   Tạo ra Selenium WebDriver Script
 •   Kiểm thử tham số (Parameterize Test)
 •   Làm việc với Selenium method
 •   Làm việc với Verification Point
 •   Sử dụng custom function
 •   Làm việc với Data Driven Test
 •   Debug Scripts
 •   Kiểm soát lỗi ngoại lệ (Exception Handling)
 •   Thực hiện báo cáo
 •   Thực hiện Tests và Tích hợp với Jenkins
 •   Automation Test Framework
Môn này sẽ giúp bạn xây dựng kinh nghiệm, cái mà công ty phần mềm nào cũng yêu cầu.
 •   Thực hiện dự án sát với thực tế các công ty phần mềm đang làm
 •   Được giáo viên hướng dẫn thực hiện
 •   Làm việc theo mô hình sản xuất phần mềm hiện đại (Scrum/Agile)
 •   Được các công ty phần mềm tham gia chấm và lựa chọn
iViettech có qui trình tiếp cận doanh nghiệp phần mềm và hỗ trợ bạn tìm việc hiệu quả. 100% học viên tốt nghiệp đã được iViettech hỗ trợ tìm việc thành công nên bạn có thể tin tưởng vào chúng tôi.
 •   Hướng dẫn nghiên cứu, tiếp cận các công ty phần mềm
 •   Kỹ năng phỏng vấn tìm việc
 •   Hỗ trợ tìm việc cho đến khi tìm được việc làm
 •   Tư vấn kỹ năng phát triển nghề nghiệp
 •   Đạo đức nghề nghiệp của một lập trình viên
Giảng viên là các chuyên gia trong ngành đang làm việc tại các công ty phần mềm lớn tại thành phố Đà Nẵng như Axon, FSOFT, Evizi, Enclave, Logigear…
Học viên được sử dụng giáo trình và giáo trình điện tử theo tiêu chuẩn giáo dục của Mỹ.

 

 • Hỏi tư vấn viên
 •  
 •  
 •  

Comments