Khóa học

Lập trình Python chuyên nghiệp

8 tháng

Tối 2-4-6

22-07-2024

02363 888 279

Khóa học Lập trình Python chuyên nghiệp cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức về lập trình Python, Python cho web với Django framework, Python cho phân tích dữ liệu, Làm việc với Machine Learning và Deep Learning trên Python… Tốt nghiệp khóa học bạn có thể làm lập trình viên Python, lập trình web, Data Engineer, Data Analyst, AI Engineer…

Python là ngôn ngữ lập trình được quan nhất hiện nay, Python được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực thời thượng như trí tuệ nhân tạo (AI), Khoa học dữ liệu (Data Science), DevOps, Web, ứng dụng Desktop… Nắm vững Python sẽ giúp bạn mở ra nhiều cánh cửa cho các ngành khoa học mới mẻ,  hấp dẫn cũng như kiếm được công việc tốt có mức lương cao.

Trong vài năm qua Python luôn nằm trong top các ngôn ngữ lập trình được tuyển dụng nhiều nhất trên thế giới và được đánh giá là ngôn ngữ đáng trang bị nhất dành cho những người đang học tập và làm trong ngành Công nghệ thông tin.

Khóa học Lập trình Python chuyên nghiệp sẽ giúp bạn đạt được tất cả những mong ước trên một cách dễ dàng hơn.

Banner Khoa hoc lap trinh Python

Nội dung chính trong khóa học

– Cơ sở dữ liệu dành cho lập trình viên

– Lập trình Python

– Cơ bản về HTML, CSS và Javascript

– Xây dựng ứng dụng web với Python Django framework

– Xây dựng ứng dụng web với Python Django framework

– Phân tích dữ liệu với Python

– Machine Learning và Deep Learning

– Thực hành xây dựng ứng dụng web kết hợp với Data Analysis

Kết quả đạt được sau khóa học

– Trở thành nhà phát triển ứng dụng chuyên nghiệp bằng ngôn ngữ lập trình Python

– Thành thạo ngôn ngữ Python với các công cụ Jupyter Notebook, Google Colab và PyCharm

– Làm việc tốt trên cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL, MSSQL và phi quan hệ như MongoDB

– Xây dựng giao diện với HTML5, CSS3, Bootstrap, ES6, Javascript

– Sử dụng thành thạo Django, Django REST, Django ORM, pyTest..

– Trải nghiệm phát triển ứng dụng Data Analytic, AI với Pandas, NumPy, Matplotlib

– Tham gia tốt vào nhóm phát triển phần mềm theo phương pháp Agile

– Có thể làm việc với vai trò là một Lập trình viên Python chuyên nghiệp, Kỹ sư dữ liệu (Data Engineer) hoặc nhà phân tích dữ liệu (Data Analyst), kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI Engineer).

Khóa học dành cho ai

– Sinh viên CNTT và các ngành liên quan

– Dành cho các kỹ sư IT muốn theo đuổi ngành khoa học dữ liệu, AI

– Dành cho bất kỳ ai quan tâm đến Python

Yêu cầu đầu vào

– Có kỹ năng cơ bản về lập trình bất kỳ ngôn ngữ nào

– Đọc, hiểu tiếng Anh cơ bản

Nội dung và thời lượng của khóa học

STT Môn học Thời lượng
1  Cơ sở dữ liệu dành cho Lập trình viên 48
2  Lập trình Python 52
3  Thiết kế web với HTML, CSS và Javascript 20
4  Xây dựng ứng dụng web với Python DJango framework 60
5  Phân tích dữ liệu với Python 56
6  Machine Learning và Deep Learning 44
7  Thực hiện dự án 52
8  Kỹ năng tìm việc 10

– Tuần học 3 buổi, mỗi buổi 4 tiết

– Thời gian học:  8 tháng

Học phí

Học phí theo tháng (8 lần) 2,700,000 (VND) * 8
Học phí theo kỳ (3 lần) 6,800,000 (VND) *3 – Tiết kiệm 5%
Đóng trọn khóa (1 lần) 19,400,000 (VND) – Tiết kiệm 10%
Đăng ký nhóm từ 2 người trở lên Giảm 200,000 (VND) mỗi người
Tự trang bị máy tính Giảm 400,000 (VND) mỗi người

GiftGiải nhiệt mùa hè, Giảm 10% học phí toàn khóa học trong tháng 7/2024.

Chi tiết của khóa học

Vui lòng kích vào tên môn học để xem nội dung chi tiết từng môn học của khóa học lập trình Python chuyên nghiệp.

Môn học này trang bị kiến thức, kỹ năng liên quan đến Cơ sở dữ liệu. Một kỹ năng rất quan trong trong lập trình và phân tích dữ liệu và làm AI sau này.
    Cơ bản về Cơ sở dữ liệu
 •   Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị CSDL MySQL
 •   Giới thiệu về ngôn ngữ SQL và vai trò của SQL
 •   Sử dụng SQL để khai thác dữ liệu
 •   Thiết kế cơ sở dữ liệu
 •   Cài đặt cơ sở dữ liệu
    Các kỹ năng nâng cao về Cơ sở dữ liệu
 •   Làm việc với các đối tượng trong CSDL
 •   Làm việc với View
 •   Lập trình trên CSDL
 •   Làm việc với Stored Procedures, Functions và Triggers
 •   Bảo mật cơ sở dữ liệu
 •   Tối ưu hóa quá trình khai thác, vận hành CSDL
Môn học này trang bị kiến thức, kỹ năng về lập trình Python để giúp bạn tiếp cận với các môn học xây dựng ứng dụng và chuyên sâu sau này.
    Cơ bản về Lập trình Python
 •   Giới thiệu về Lập trình Python
 •   Viết chương trình Python
 •   Các câu lệnh điều khiển
 •   Làm việc với Functions
 •   Test và Debug
 •   Làm việc với List và Tuple
 •   Làm việc với File I/O
 •   Handle Exception
 •   Làm việc với các kiểu dữ liệu: numbers, string, date and times, dictionary
 •   Làm việc với thuật toán và thuật toán đệ quy
    Lập trình hướng đối tượng với Python
 •   Khái niệm về Lập trình hướng đối tượng
 •   Làm việc với Class, Object
 •   Làm việc với các tính chất (Encapsulation, Inheritance, Polymorphism)
 •   Thiết kế hướng đối tượng
 •   Các kỹ năng nâng cao về lập trình hướng đối tượng
Môn học này trang bị kiến thức, kỹ năng liên quan đến thiết kế một trang web. Một trong những kỹ năng quan trọng trong lập trình web, đồng thời giúp bạn trở thành lập trình viên Python full stack.
    Kiến thức cơ bản về Web, HTML, CSS
 •   Giới thiệu về Web và mô hình ứng dụng Web
 •   Giới thiệu về HTML và CSS
 •   Làm việc với các điều khiển của HTML
 •   Sử dụng HTML và CSS để thiết kế trang Web
 •   Thiết kế trang Web cho thiết bị di động (Responsive Web Design)
    Sử dụng JavaScript và HTML5 để mở rộng chức năng của trang Web
 •   Làm quen với JavaScript
 •   Sử dụng JavaScript Plugin để mở rộng chức năng trang web
 •   Sử dụng Bootstrap framework để thiết kế nhanh website
 •   Kiểm thử và triển khai một Website lên internet
Trang bị đầy đủ kiến thức về lập trình Web giúp học viên làm chủ việc lập trình Web với Python và Django framework.
    Xây dựng ứng dụng Web với Django
 •   Làm quen với Django
 •   Làm việc với mô hình MVT
 •   Xây dựng ứng dụng web cơ bản với Django
 •   Sử dụng Django Forms và Form Validation
 •   Làm việc với Session và Cookies
 •   Làm việc với Django Admin
    Làm việc với Cơ sở dữ liệu
 •   Làm việc với Django ORM
 •   CRUD cho một bảng dữ liệu
 •   Thiết lập quan hệ giữa các bảng
 •   Xây dựng ứng dụng cho nhiều bảng dữ liệu
 •   Làm việc với Query
    Hoàn thiện ứng dụng
 •   Bảo mật cho ứng dụng web
 •   Xây dựng web service với REST API
 •   Hoàn chỉnh ứng dụng
 •   Triển khai ứng dụng lên Server
Trang bị kiến thức và kỹ năng về Lập trình giải quyết các bài toán về Data Analysis bằng Python. Đây là những kỹ năng quan trọng để bạn chuẩn bị dữ liệu cho các mô hình học máy trong AI sau này.
 •   Cơ bản về Data Analytics
 •   Giới thiệu về Python cho Data Analytics
 •   Làm việc với Pandas
 •   Tổng hợp dữ liệu (Data Collection)
 •   Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning)
 •   Chuẩn bị dữ liệu (Preparing Data)
 •   Phân tích dữ liệu
 •   Phân tích dữ liệu time series
 •   Phân tích dự đoán bằng mô hình Linear Regression
 •   Phân tích dự đoán bằng mô hình Multiple Linear Regression
 •   Bài tập về phân tích hệ thống thăm dò (The Polling)
 •   Bài tập về phân tích hệ thống dự báo cháy rừng
 •   Bài tập về phân tích hệ thống Social Survey
 •   Bài tập về phân tích thể thao
Trang bị kiến thức về Machine Learning và Deep Learning để học viên có thể tiếp cận và xây dựng nghề nghiệp về AI cho mình.
Cơ bản về Machine Learning (học máy)
 •   Giới thiệu về Machine Learning
 •   Ứng dụng của Machine Learning
 •   Bài toán về hồi quy – Regression
 •   Hồi quy tuyến tính
 •   Bài toán phân lớp – Classification
 •   Các phương pháp kiểm định & kiểm thử mô hình máy học
    Trải nghiệm về Deep Learning (học sâu)
 •   Giới thiệu về Deep Learning
 •   Giới thiệu Neuron Network
 •   Phương pháp phân cụm – Clustering
 •   Phương pháp k-means
 •   Convolution Neural Network – CNN
 •   Các ứng dụng của Deep Learing
Môn này sẽ giúp bạn xây dựng kinh nghiệm, cái mà công ty phần mềm nào cũng yêu cầu.
 •   Thực hiện dự án sát với thực tế các công ty phần mềm đang làm
 •   Được giáo viên hướng dẫn thực hiện
 •   Làm việc theo mô hình sản xuất phần mềm hiện đại (Scrum)
 •   Sử dụng các công cụ quản lý như Trello, Git, GitHub, Maven…
iViettech có qui trình tiếp cận doanh nghiệp phần mềm và hỗ trợ tìm việc hiệu quả để giúp bạn dể dàng hơn trong quá trình tìm việc. Các nội dung ở chuyên mục này bao gồm:
 •   Hướng dẫn nghiên cứu, tiếp cận các công ty phần mềm
 •   Kỹ năng phỏng vấn tìm việc
 •   Hỗ trợ tìm việc làm
 •   Tư vấn kỹ năng phát triển nghề nghiệp
Giảng viên là các chuyên gia trong ngành đang làm việc tại các công ty phần mềm lớn tại thành phố Đà Nẵng như Axon, FSOFT, Evizi v.v..
Học viên được sử dụng giáo trình và giáo trình điện tử theo tiêu chuẩn giáo dục của Mĩ.

iViettech – Nơi tốt nhất để học lập trình.

Việc làm tương ứng

GLOBE3 ERP VIỆT NAM – TUYỂN DỤNG SOFTWARE ENGINEER

TUYỂN DỤNG TẠI GLOBE3 ERP VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Vị trí: + SOFTWARE ENGINEER Kinh Nghiệm: + Không yêu cầu Lương: + Thỏa thuận Số lượng: 4…

Đối tác tuyển dụng