Khóa học

Tiếng Nhật cơ bản – N5

3 tháng

Sáng từ thứ 2-6

05-08-2019

02363 888 279

Khóa học tiếng Nhật cơ bản (tương đương N5) được thiết kế để giúp bạn làm quen với tiếng Nhật cũng như chuẩn bị cho khóa học kỹ sư cầu nối.

Nội dung của khóa học:

  • Bảng chữ cái tiếng Nhật
  • 218 chữ Hán tự cấp độ N5
  • 25 bài học trong sách Minna no nihonngo I: từ vựng, ngữ pháp, hội thoại, nghe, đọc hiểu

Kết quả đạt được:

  • Có thể đọc hiểu cụm từ, câu, đoạn văn dạng cố định viết bằng chữ hiragana, chữ katakana, chữ Hán cơ bản dùng trong sinh hoạt hàng ngày.
  • Có thể nghe được thông tin cần thiết trong hội thoại ngắn, nói chậm trong các tình huống hay gặp hàng ngày như lớp học, cuộc sống xung quanh.

Giáo trình:

  • Sách học Minna no nihongo I
  • Sách bài tập Mondairenshucho
  • Sách từ vựng, tài liệu Hán tự, luyện nghe, nói của Trung tâm

Thời gian học: 03 tháng. Tuần 05 buổi.

Đối tượng tham gia:

Người mới bắt đầu học tiếng Nhật

Học phí:

Đóng trọn gói: 4,500,000 đồng

Hãy chuẩn bị ngay tiếng Nhật để trở thành kỹ sư cầu nối.

Đối tác tuyển dụng