iViettech chúc mừng các học viên đã tìm được việc làm trong tháng 11/2020

Trung tâm gửi lời chúc mừng và chúc thành công đến các bạn:
1. Trương Quang Nhân – Java
2. Trần Nhật Minh – Java
3. NGUYỄN ĐỨC THIỆN – Java
4. PHẠM HOÀNG QUANG HUY – Java
5. PHẠM ĐÌNH HOÀI – Front End
6. TRẦN HOÀI BẢO – Java
7. NGUYỄN THỊ BÍCH NI_- Front End
8. PHAN HUY NHẬT – Java
9. LÊ ĐẠI HIỆP – Tester
10. Lê Thanh Hưng – PHP
11. Huỳnh Kim Sơn – Front End
Cảm ơn các công ty Rikkei, Axon Active, Blue Otter, Global Design IT, Unitech, Code Complete, Nal Solution và IRTECH đã tuyển dụng các em.
Chúc các em tiếp tục nỗ lực và thành công.

Đối tác tuyển dụng