Đồ án tốt nghiệp khóa học Lập trình Front End (FE26) | iViettech

Tổng hợp một số đồ án nổi bật của các bạn học viên khóa lập trình Front End (lớp FE26) thuộc trung tâm iViettech

Giảng viên: Thầy Lê Bá Thanh Tuấn

Thời gian thực hiện đồ án: 01 tháng

1. Đồ án Tasty Pizza

Học viên: Nguyễn Tam Triệu Vũ

2. Đồ án Shop bánh snack IRVINS

Học viên: Trần Minh Tiến

 

 

3. Đồ án Shop quần áo De Vinc

Học viên: Phan Quang Dũng

4. Đồ án website Đồng hồ Gaida

Học viên: Phan Hoài Tuấn & Nguyễn Trọng Phương

Đối tác tuyển dụng