– 03 SENIOR .NET/ .NET CORE DEVELOPER.

– Mức lương: $750 ~ $1000

???Bạn cần:
– Thích nghiên cứu về AI, Chatbot.
– Yêu công nghệ mới: microservices, CI/CD.
– Máu lửa và nhiệt huyết.
???3S cần bạn:
– Có 03 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm.
– Hiểu biết sâu về OOP, .NET Core, and C#.
– Mạnh về ASP.NET Core, LINQ and Entity Framework Core.
– Có kinh nghiệm về ReactJS, SignalR library, Ruby on Rails/Redmine open source.

?Chi tiết JD: https://goo.gl/BVY2Mq

?CV xin gửi về:
– Email: trang.vtt@3si.vn
– Mobile: 0166 8 704 929
– Skype: vuthuytrang1810

Cảm ơn các bạn!!!

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên