[upto $1500] 10 QA / Tester Tiếng Nhật

Apply CV to tuyendung@co-well.vn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Viết testcase, tạo test data chi tiết cho các dự án nhằm kiểm soát chất lượng của tất cả các ứng dụng sản phẩm trước khi chuyển giao cho khách hàng;
– Thực hiện test chức năng, hoạt động, tính ứng dụng của các sản phẩm;
– Report và xác nhận bug phát sinh.
– Report kết quả test cho Test leader
YÊU CẦU CÔNG VIỆC

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
1. Đối với Junior:
– Có từ 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm;
– Tiếng Nhật tối thiểu N4.

2. Đối với Senior:
– Có trên 2 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm;
– Có tiếng Nhật từ N3 trở lên.

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên