Mobile Developers (Android, iOS)

The Job

  • Phối hợp cùng bộ phận Marketing tiến hành các hoạt động nghiên cứu, và phát triển bản thiết kế/mô tả chi tiết sản phẩm.
  • Phối hợp cùng Bộ phận Phát triển Sản phẩm, cùng xây dựng và phát triển các ứng dụng trên nền tảng iOS/Android.

Your Skills and Experience

  • Đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng.
  • Kinh nghiệm phát triển sản phẩm: 2 năm.
  • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tổng quan về tất cả quá trình phát triển sản phẩm.

Xem thêm: https://itviec.com/it-jobs/mobile-developers-android-ios-ctnet-digital-5143

Comments


Image

Hỏi tư vấn viên